Arendame kodumaist ettevõtlust

Osta võlakirju

Vudila Mängumaa OÜ võlakirjade suunatud pakkumine algas 10.06.2024 kell 12.00 ning lõppeb 24.06.2024 kell 12.00 või ennetähtaegselt emissioonimahu täitumisel.

Võlakirja nimiväärtus ning müügihind on 100 eurot. Võlakirja eest makstakse intressi 10% aastas võlakirja nimiväärtusest perioodil väärtuspäevast kuni lunastamise tähtajani. Intressi makstakse välja kord kvartalis vastavatel intressimaksepäevadel, kokku 8 korda.

Võlakirju saavad osta vaid Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed.

Enne võlakirjade pakkumises osalemist soovitame investoritel põhjalikult tutvuda pakkumise läbiviimiseks koostatud prospektiga, kus on välja toodud täpsemad pakkumise tingimused.

Vudila Mängumaa OÜ Võlakirjade pakkumine

Korduma kippuvad küsimused

Kas saan osta võlakirju, kui ma ei ole Tartu HLÜ liige, ?

Võlakirju saavad osta vaid isikud, kes on Tartu HLÜ liikmed. Liikmeks on oodatud ka nooremad kui 18-aastased investorid. Tule liikmeks.

Miks peaks toetama Tartu HLÜ tegevust ja soetama Vudila Mängumaa OÜ võlakirju?

Tartu HLÜ toetab otseselt Eestimaa majandust ja edendab ühistegemist. Leiame, et Eesti riik on tugev, kui meie inimesed hoiavad ühte ja tegutsevad ühise eesmärgi nimel. Tartu HLÜ liikmed on Ühistu omanikud ja otsesed kasusaajad, seega tulu jääb meile, eestimaalastele. Oleme suurim ja vanim ühistuline finatsasutus Eestis, meie projektidesse panustab juba üle 4500 liikme ja see arv on vaid kasvutrendis. Tartu HLÜ varasemad projektid: neli tuulikut ja energiatootmine, maa-ja metsatööstus, kinnisvaraarendused ehk kodud eestimaalastele, siseturism, transport ja laondus jne.

Miks soetada Vudila Mängumaa OÜ võlakirju?

Vudila Mängumaa areneb pidevalt ning iga aasta on lisandunud juurde uusi tegevusi nii
suurtele kui väikestele. Tegemist on Eesti ühe suurima ja tuntuma mängumaaga, mida
külastavad aktiivselt ka välismaa turistid (peamiselt Läti) ning seega on Vudila rolli piirkonna turismiatraktsioonina raske ülehinnata.

Kui palju võlakirju tuleb suunatud pakkumisele?

Suunatud pakkumisele tuleb kuni 1 000 Emitendi poolt väljalastavat võlakirja. Suunatud pakkumine algab 10.06.2024 kell 12.00 ning lõppeb 24.06.2024 kell 12.00.

Millal on võlakirjade väärtuspäev ja millal on lunastupäev?

Võlakirjade väärtuspäev on 25.06.2024 ning lunastuspäev on 25.06.2026, ehk 24 kuud alates väärtuspäevast.

Mis on võlakirja liigiks?

Võlakirja liigiks on ühishüpoteegiga tagatud kupongvõlakiri.

Mis on võlakirja nimiväärtus ja müügihind?

Võlakirja nimiväärtus ning müügihind on 100 eurot.

Milline on võlakirja intress?

Võlakirja eest makstakse intressi 10% aastas võlakirja nimiväärtusest perioodil väärtuspäevast kuni lunastamise tähtajani.

Kuna makstakse intressi ja mitu korda?

Intressi makstakse välja kord kvartalis vastavatel intressimaksepäevadel, kokku 8 korda.

Tartu HLÜ-s arendame ühiselt kodumaist ettevõtlust ja tootmist

4500+ investorit

üle 16 prospekti

2+ miljonit €

Väljamakstud intressitulu kokku

~8%

Keskmine prospekti intressimäär aastas