Arendame kodumaist ettevõtlust

Tule liikmeks

Tartu Hoiu-laenuühistu liikmeks võivad astuda kõik Eestis alaliselt elavad või siin kinnisasja omavad inimesed sh alaealised. Samuti võivad liikmeks astuda kõik juriidilised isikud, kelle asukohaks on Eesti, väljaarvatud riik ja kohaliku omavalitsuse üksused. 

Liikmeks saab astuda Tartu Hoiu-laenuühistu kontorites Tartus, Tallinnas, Valgas või Narvas. Liitumisavalduse saab esitada ka interneti teel Tartu HLÜ kodulehel.

1

Online vormi teel


 • Täida avaldus.
 • Saada oma isikut tõendava dokumendi koopia aadressile info@tartuhly.ee (sobib skaneerimine ja mobiiliga tehtud foto).

2

Liikmeks astumine doc vormi teel 


 • Täida avaldus ja allkirjasta see digitaalselt.
 • Saada see avaldus aadressile info@tartuhly.ee
 • Saada isikut tõendava dokumendi koopia aadressile info@tartuhly.ee (sobib skaneerimine ja mobiiliga tehtud foto).
 • Või tule Tartu HLÜ esindusse. 

3

Tasuge sisseastumismaks


 • Tasu ühekordne sissastumismaks 10 €.
 • Tasu ka minimaalne osakapital (füüsilise isikul 35 € ja juriidilisel isikul 50 €).

Palume tasuda need Tartu Hoiu-laenuühistu arveldusarvele.

Tartu Hoiu-laenuühistu

 • EE340200020000000446 Ühisarveldused,
 • EE471010220064778012 SEB-s,
 • EE282200221034015895 Swedbankis
 • Sisseastumismaksu tasumisel märgi selgitusse “sisseastumismaks” ja osamaksule “osakapitali sissemakse“.
Check Icon

Juhatus vaatab Teie avalduse läbi ja kinnitab selle, misjärel oletegi liige.

Lepingute Lisainfo

Interneti teel sõlmitavad lepingud

Esmakordselt kasutades interneti teel THLÜ teenuseid palume tulla isikusamasuse tuvastamiseks THLÜ esindusse. 

Digitaalne isikutuvastus

Elektrooniliselt tehtud avalduse palume digitaalselt allkirjastada ja juurde saata isikut tõendava dokumendi koopia. Digitaalselt tuvastatud isikud saavad teostastada kandeid kuni 15 000 eurot kuus. Üle selle mahu teostavad kliendid peavad tulema isikut tuvastama.

Dokumendid palume saata aadressile info@tartuhly.ee

**Kõik interneti teel edastatud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud.

Küsimuste korral pöörduge palun Tartu Hoiu-laenuühistu klienditeeninduse poole 
telefonil +372 740 7134 või ​kirjutage e-kiri aadressile info@tartuhly.ee

Tartu HLÜ-s arendame ühiselt kodumaist ettevõtlust ja tootmist

4500+ investorit

üle 16 prospekti

2+ miljonit €

Väljamakstud intressitulu kokku

~8%

Keskmine prospekti intressimäär aastas