Arendame kodumaist ettevõtlust

Märkimisavalduse täitmise juhend

Võlakirju on võimalik märkida vaid Tartu Hoiu-laenuühistu liikmetel!

Liitumiseks pöörduge Tartu Hoiu-laenuühistu lähimasse kontorisse või täitke liitumisavaldus internetis.

 1. Isikukood/Reg.kood– Kui võlakirju märgitakse füüsilise isikuna, tuleb sisestada isikukood. Kui võlakirju märgitakse juriidilise isikuna, tuleb sisestada registrikood. Seejärel tuleb vajutada kastile „Edasi“.
 2. Võlakirja väljaandjana tuleb rippmenüüst valida Vudila Mängumaa OÜ ning märgitava võlakirjana tuleb valida Vudila Mängumaa OÜ võlakiri. Seejärel avanevad täiendavad lahtrid.
 3. Võlakirja hind: 100 EUR. Seda märkimisavalduses muuta ei saa, kuna võlakirja hind on prospektis fikseeritud.
 4. Märgitavate võlakirjade arv: Lahtrisse tuleb sisestada number, kui palju võlakirju soovitakse osta.
 5. Märgitavate võlakirjade nimiväärtuste summa: Lahtris on võlakirja hinna ja märgitavate
  võlakirjade arvu korrutis. Lahter täidetakse programmi poolt automaatselt. See on summaks,
  mis tuleb investoril võlakirjade eest tasuda.
 6. Arveldusarve number, kuhu soovitakse intresse: Emitent kannab sellele kontole intressid märgitud võlakirjade eest ning lunastuspäeval ostab võlakirjad tagasi. Kõnealune arveldusarve peab kattuma arveldusarvega, kust investor võlakirjade eest tasub.
 7. Arveldusarve omanik: Isiku nimi, kes on arveldusarve omanik.
 8. Kui kõik andmed on täidetud, tuleb vajutada kastile „Edasi“. Seejärel avaneb koondvaade
  täidetud märkimisavaldusest. Kui avastasite koondvaates vea, siis saab märkimisavaldust
  muuta, vajutades tekstile „Muuda märkimisavaldust“.
 9. Investor saab võlakirjade eest tasuda vaid arvega. Arvega tasumisel tuleb silmas pidada, et
  arve tuleb tasuda hiljemalt järgmisel pangapäeval pärast märkimisavalduse täitmist.
 10. Kui kõik andmed on kontrollitud, tuleb teha linnuke lahtrisse „Kinnitan käesolevas
  avalduses esitatud andmete õigsuse ja täielikkuse.“
 11. Seejärel tuleb vajutada kastile „Edasi“. Seejärel saadetakse arve ja märkimisavaldus
  automaatselt investori e-maili aadressile.
 12. Pärast arve tasumist väljastab emitent investorile hiljemalt ülejärgmisel pangapäeval
  elektroonilise märkimistõendi märgitud võlakirjade kohta. Emitent saadab märkimistõendi
  investori e-posti aadressile.

Lugupidamisega
Geidi Lemming
Vudila Mängumaa OÜ
juhatuse liige

Küsimuste korral palun pöörduda +372 5822 4224 või info@vudila.ee

Tartu HLÜ-s arendame ühiselt kodumaist ettevõtlust ja tootmist

4500+ investorit

üle 16 prospekti

2+ miljonit €

Väljamakstud intressitulu kokku

~8%

Keskmine prospekti intressimäär aastas